Zatrudnienie osób pozbawionych wolności jest realizowane przez Służbę Więzienną jako szeroko rozumiana readaptacja społeczna osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacja zawodowa.

Z uwagi na realizację zaplanowanych przedsięwzięć w jednostce widzenia z dnia 17.04.2024 r. zostają przeniesione na dzień 24.04.2024 r. Widzenia w dniu 17.04.2024 r. nie będą realizowane.

W Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie zorganizowana została zbiórka środków finansowych na zakup karmy dla Koszalińskiego Schroniska dla Zwierząt „Leśny Zakątek”.

W dniu 20 marca 2024r. na terenie Zespołu Szkół nr 10 w Koszalinie odbyły się VI Targi Edukacji i Pracy- branży transportowej i mechanicznej

W Polsce obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który jest związany z Międzynarodowym Dniem Pomocy Ofiarom Przestępstw, ustanowionym na dzień 22 lutego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej