W Zakładzie Karnym w Kluczborku 15 listopada br. zakończył się kurs zawodowy spawacza aluminium metodą MIG.

11 listopada br. w Kluczborku odbyły się obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku mjr Kajetan Zbączyniak. Wystawiono również wartę honorową przy Grobie „Rodakom poległym na Wschodzie”.

26 października br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku kpt. Damian Zamoski wziął udział u uroczystych obchodach jubileuszu 70. rocznicy utworzenia szkoły rolniczej, połączonych z odsłonięciem pamiątkowego obelisku z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości odbyły się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach.

Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku mjr Kajetan Zbączyniak wraz z kierownikiem działu penitencjarnego por. Romą Ziemiańską – Prądzyńską przekazali Prezesowi Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio w Smardach Sławomirowi Kołeckiemu środki pieniężne zebrane podczas piątej edycji akcji "Okienko dla Hospicjum".

W Zakładzie Karnym w Kluczborku pod kryptonimem „BRAMA '2018” przeprowadzono specjalistyczne ćwiczenia sprawdzające współdziałanie Służby Więziennej, Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Funkcjonariusze działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Kluczborku wzięli udział w spotkaniu konferencyjnym pt. 'Lokalna profilaktyka uzależnień i jej skuteczność – wnioski z badań i rekomendacje w miastach powiatowych województwa opolskiego'.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej