Funkcjonariusze Służby Więziennej udaremniają coraz więcej prób przemytu substancji narkotycznych ukrytych w papierze. Ostatnim przykładem jest zakwestionowana korespondencja, którą przesłano skazanemu w Zakładzie Karnym w Kluczborku.

Zamaskowani

05.06.2020

"Zamaskowani" - to program readaptacji społecznej, podczas którego skazani z Zakładu Karnego w Kluczborku szyli maseczki, które 5 czerwca br. Dyrektor jednostki ppłk Kajetan Zbączyniak przekazał na ręce harcerzy z Hufca ZHP Lubliniec im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty.

Zakład Karny w Kluczborku został nominowany przez Policję w Kluczborku do #GaszynChallenge, które ma na celu pomoc w zbiórce pieniędzy na leczenie małego Wojtusia, chorującego na SMA.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku spełnili letnie marzenie dzieci z Domu Dziecka w Bąkowie.

Nie jest łatwo przekazać sedno pracy wychowawczej w 30 sekundowym spocie. Na potrzeby kampanii rekrutacyjnej przygotowywanej przez OISW w Opolu ekipa TVP 3 Opole podjęła się tego zadania.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kluczborku po raz kolejny nie zawiedli i w czasie trwania akcji „Służymy pomocą – mamy to we krwi”, która zakończyła się 30 kwietnia br. oddali 13,5 litra tego cennego płynu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej