Z okazji Święta Służby Więziennej Zakładzie Karnym w Kamińsku odbyła się uroczysta odprawa roczna.

Z okazji Święta Służby Więziennej przypadającego na dzień 8 Lutego w Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku odbyło się spotkanie z mieszkańcami i pracownikami placówki.

Osobom pozbawionym wolności w Zakładzie Karnym w Kamińsku, które ze względu na charakter popełnionego przestępstwa nie mogą świadczyć pracy poza obrębem jednostki penitencjarnej, stworzono nowe możliwości zarobkowania, nabywania umiejętności i doświadczenia zawodowego w działającej już od 26 listopada 2019 r. hali produkcyjnej.

15 listopada br. w Zakładzie Karnym w Kamińsku odbyła się uroczysta odprawa z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej