Zakład Karny w Jastrzębiu - Zdroju w akcji "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna"

Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju po raz kolejny gospodarzem Marszobiegu Terenowego.

Funkcjonariusze SW, uczestnikami konferencji naukowej pt” Z tradycją w przyszłość”. Pedagogika Społeczna wobec przemian cywilizacyjno – kulturowych.

Zakład Karny w Jastrzębiu - Zdroju od wielu lat uczestniczy w festiwalu „Blues zza krat".

Funkcjonariusze Służby Więziennej, reprezentujący tutejszą jednostkę, uczestniczyli w przekazaniu pokoju dziecięcego, wyremontowanego wraz ze stowarzyszeniem.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej