W dniu 09.12.2022 r. do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju z wizyta przybył Święty Mikołaj. Wizyta św. Mikołaja była przede wszystkim okazją do spotkania skazanych ze swoimi rodzinami oraz spędzenia z bliskimi miłych chwil w świątecznej atmosferze. Dzięki współpracy Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju oraz Fundacji Piękne Anioły, która z tutejszą jednostko jest związana od lat, udało się obdarować prezentami ponad dwadzieścioro dzieci.

W dniu 26.11.2022 w Jastrzębiu-Zdroju odbyła się uroczysta akademia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce. Swoje święto podczas akademii obchodził również klub HDK PCK przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju - X lecie swojego istnienia oraz Miejski Klub HDK PCK im. Henryka Sławika przy Oddziale Regionalnym PCK w Jastrzębiu-Zdroju - XV lecie istnienia.

– Nie ma lepszej metody na resocjalizację, na pracę nad ludzkim charakterem niż nauczenie człowieka pracy – mówił podczas otwarcia hali produkcyjnej Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś, dziękując również kadrze Służby Więziennej za wysiłek włożony w realizację programu „Praca dla więźniów.”

Dnia 10 listopada 2022 funkcjonariusze Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju przekazali wykonane przez osadzonych pod nadzorem funkcjonariuszy działu kwatermistrzowskiego czerwone metalowe serce do zbiórki nakrętek. Wizyta jastrzębskich funkcjonariuszy jest kontynuacją akcji „Adam korki TAK!, kiedy to w czerwcu funkcjonariusze przekazywali tysiące plastikowych nakrętek harcerzowi Adam Portaś, które następnie z ogromną determinacją i wytrwałością zarówno zbiera...

W dniu 9 listopada 2022r odbyła się akcja krwiodawstwa KROPLA KRWI dla NIEPODLEGŁEJ w siedzibie Hufca ZHP  im. Józefa Kreta w Jastrzębiu - Zdroju. W zbiórce krwi uczestniczyli mieszkańcy, harcerze, a także funkcjonariusze Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju. Łącznie krew oddało 34 dawców, dzięki którym pozyskano 15 300 ml krwi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej