4 października br. uczniowie z klasy siódmej i ósmej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku uczestniczyli w edukacji prawnej prowadzonej przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju.

„Murem za polskim mundurem”- takimi słowami przywitał gości i uczestników Pikników Michał Woś- wiceminister sprawiedliwości, który objął honorowym patronatem wydarzenia organizowane przez dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju we współpracy z rybnickim Nadleśnictwem.

W dniu 12.08.2023 r. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju po raz kolejny mieli okazję uczestniczyć w uroczystości Święta Wojska Polskiego organizowanego przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Tychach oraz Urząd Miejski w Pszczynie.

W dniu 15 czerwca 2023 r. Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju przyjął dwie grupy młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. K. Miarka w Żorach oraz harcerzy z Hufca ZHP 23 DSH Knieja. Wizyta ta była częścią programu edukacyjnego o nazwie "W Służbie Ojczyźnie", który ma na celu edukację prawną młodzieży oraz kształtowanie postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych.

Stegna, jedno z popularnych nadmorskich miejscowości, stała się areną dramatycznego zdarzenia. W piątek, 9 czerwca 2023r., dzięki niezwykłej odwadze i determinacji funkcjonariusza Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju por. Krzysztofa Swobody, 12-letnia dziewczynka oraz jej matka ocaliły swoje życie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej