W dobie pandemii Zakład Karny w Jastrzębiu – Zdroju nie zapomina również o  seniorach, którzy ze względu na  wiek i  choroby współistniejące narażeni są najbardziej na zakażenia COVID -19. Funkcjonariusze Służby Więziennej i pracownicy zakładu karnego zebrali artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia i przekazali na ręce jastrzębskich harcerzy, skąd trafią do najbardziej potrzebujących w mieście rodzin...

Wspieramy kulturę

24.04.2020

Od kilku lat Zakład Karny w Jastrzębiu – Zdroju razem z pracownikami jastrzębskiej biblioteki publicznej organizują spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Jastrzębiu – Zdroju pamiętają, że najcenniejszy dar, krew - jest stale potrzebna, a w okresie pandemii brakuje jej tym bardziej. Dlatego zgłosili się do punktu krwiodawstwa.

Do akcji #ResortSprawiedliwościPomaga dołączył Zakład Karny w Jastrzębiu – Zdroju. Skazani szyją maseczki, które wspomogą osoby potrzebujące. Dziś 200 maseczek trafiło do placówki opiekuńczo – wychowawczej w Mysłowicach.

Ćwiczymy umysły.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 (wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, administracja Zakładu Karnego w Jastrzębiu – Zdroju informuje, że aktualnie wstrzymuje się:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej