14 stycznia 2020 r. w Zakładzie Karnym w Iławie gościliśmy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie klas o profilu policyjnym.

Iławskie spotkanie wigilijne służb mundurowych z samorządowcami przy współudziale przedstawicieli duchowieństwa i zaprzyjaźnionych osób odbyło się 23 grudnia 2019 r. w Kasynie przy Zakładzie Karnym w Iławie.

Święta Bożego Narodzenia to szczególne dni dla chrześcijanina, ale nawet i dla ludzi, którzy opierają się prawie wyłącznie na tradycji naszego narodu. Dni świąteczne to nie tylko dni rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, ale każdej rodziny.

Julka

23.12.2019

W Zakładzie Karnym w Iławie nie brakuje ludzi o dobrym sercu, którzy swoje hobby potrafią zamienić w dar drugiemu człowiekowi.

Zakład Karny w Iławie tradycyjnie przystąpił do akcji Świąteczna Zbiórka Żywności.

Matka wszystkim

10.12.2019

9 grudnia 2019 r., w trzeci dzień peregrynacji Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej w Parafii Przemienienia Pańskiego w Iławie, Królowa Podlasia nawiedziła zakład karny.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej