Podsumowanie działalności Zespołu ds. readaptacji społecznej osób skazanych, objętych działaniami w trybie art. 164§1 Kkw za 2019 rok.

Kolejna odsłona „Refleksji - krótki metraż” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Iławie z udziałem funkcjonariuszki Zakładu Karnego w Iławie w roli eksperta.

17 marca 2020 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał kpt. Gawła Gałdzińskiego na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie.

Komunikat

12.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu jej na teren jednostki.

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbył się na terenie Zakładu Karnego w Iławie typu półotwartego dnia 29.02.2020 r.

Odprawa roczna

21.02.2020

21 lutego br. w Zakładzie Karnym w Iławie odbyła się uroczysta odprawa podsumowująca miniony 2019 rok połączona z obchodami Święta Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej