Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Hrubieszowie stale podejmują inicjatywy, których celem jest integracja ze społecznością oraz wspieranie przedsięwzięć organizowanych przez lokalne instytucje. W 2023 r. ponownie aktywnie włączyliśmy się w obchody Dnia Dziecka oraz inne inicjatywy, których celem było zwiększanie świadomości w przedmiocie bezpieczeństwa i porządku.

W dniu 5 czerwca uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie wzięli udział w organizowanym na terenie tutejszej jednostki spotkaniu z przedstawicielami Zakładu Karnego w Hrubieszowie w ramach ogólnopolskich programów „W Służbie Prawu” i „W Służbie Ojczyźnie”.

Zakład Karny w Hrubieszowie aktywnie realizuje Ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. W dniu 31 maja przedstawiciele tutejszej jednostki odwiedzili Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Prof. Zofii Sękowskiej w Hrubieszowie.

Mjr Mariusz Sokół - Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie, podpisał kolejną umowę o zatrudnieniu odpłatnym skazanych z Panem Tomaszem Gnieckim oraz Panem Emilem Gnieckim, prowadzącymi wspólnie firmę Dom Weselny „U Chłopa”.

W dniu 23 maja br. osadzeni z Zakładu Karnego w Hrubieszowie pod nadzorem wychowawcy ds. kulturalno – oświatowych udali się na wizytę do Muzeum po byłym obozie koncentracyjnym w Lublinie.

Zakład Karny w Hrubieszowie aktywnie realizuje Ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. W dniu 26 maja przedstawiciele tutejszej jednostki odwiedzili Prywatną Szkołę Podstawową ICO w Tomaszowie Lubelskim.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej