W dniu 8 listopada 2023 r., skazani odbywający karę w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie, mieli okazję wziąć udział w prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną na temat podziemia niepodległościowego w powojennej Polsce, przeprowadzonej przez Prezesa Fundacji im. Kazimierza Wielkiego.

W dniu 3 listopada przedstawiciele Zakładu Karnego w Hrubieszowie, udali się na spotkanie organizowane przez Państwowe Muzeum na Majdanku z okazji rocznicy operacji „Erntefest” („Dożynki”), będącą największą w II Wojnie Światowej jednorazową operacją ludobójczą.

Zakład Karny w Hrubieszowie aktywnie realizuje Ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. W dniu 26 października na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej miało miejsce spotkanie z młodzieżą z Zespołu Szkół nr 4 w Hrubieszowie.

20 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji, a okres od 16 do 21 ogłoszono tygodniem mediacji. W Zakładzie Karnym w Hrubieszowie zaplanowano różne działania promujące ideę sprawiedliwości naprawczej.

Pan Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie ppłk Mariusz Sokół podpisał kolejną umowę dotyczącą odpłatnego zatrudnienia skazanych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej