Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby.

W ostatnich tygodniach w jednym z pawilonów mieszkalnych odbył się generalny remont toalet dla osób pozbawionych wolności.

Przez cały ubiegły tydzień funkcjonariusze wraz z osobami pozbawionymi wolności remontowali i odświeżali pomieszczenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Głogowie.

10 lipca 2023 roku w Zakładzie Karnym w Głogowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe.

5 lipca 2023 r. w Gnieźnie odbyły się wojewódzkie uroczystości z okazji Święta Służby Więziennej połączone z nadaniem sztandaru Zakładowi Karnemu w Gębarzewie.

Służba Więzienna jest jedną z najważniejszych formacji dla bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa obywateli. Od 104 lat swoją służbą i pracą niesiecie Państwo na co dzień wielką tradycję polskiej Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej