W dniu 12 kwietnia br Dyrektor Zakładu Karnego w Głogowie podpisał umowę dotacji dotyczącej budowy hali produkcyjnej na terenie zakładu karnego.

W dniu 13 kwietnia br. w Zakładzie Karnym w Głogowie odbyła się uroczysta odprawa funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Zakład Karny w Głogowie w ramach rządowego programu „Praca dla Więźniów” prowadzi zintensyfikowane działania dążące do zwiększania poziomu zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

8 lutego obchodziliśmy Święto Służby Więziennej, 11 lutego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie funkcjonariusze Służby Więziennej dokonali uroczystej zmiany posterunku.

Czekając na Godota

18.12.2017

W dniu 16 grudnia br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie odbyła się uroczysta premiera sztuki na podstawie poematu Samuela Becketa „Czekając na Godota” w reżyserii Pana Michała Wnuka.

W 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego przed tablicą upamiętniającą internowanych i represjonowanych, znajdującą się na murze Zakładu Karnego w Głogowie, złożone zostały wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej