Funkcjonariusze Służby Więziennej od wielu lat aktywnie uczestniczą w honorowym oddawaniu krwi.

Nagranie bajki przekazano dzieciom z Domu Dziecka w Głogowie.

Czytamy bajki dzieciom z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka

Głogowscy więźniowie aktywnie włączyli się w proces produkcji maseczek ochronnych.

Po raz kolejny schronisko dla bezdomnych zwierząt otrzymało pomoc od funkcjonariuszy Służby Więziennej Zakładu Karnego w Głogowie.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej