Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej grupa skazanych kolejny raz włączyła się w akcję sprzątania przydrożnych rowów.

Zakład Karny w Gębarzewie znalazł się w gronie kilkudziesięciu wystawców Gnieźnieńskich Powiatowych Targów Pracy.

Delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Gębarzewie na czele z zastępcą dyrektora ppłk Anną Rolewską wzięła udział w uroczystościach upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej.

W dniu 5 kwietnia kolejna grupa skazanych rozpoczęła kurs spawacza metodą TIG, dzięki któremu zdobędą nowe umiejętności pozwalające odnaleźć się na rynku pracy po opuszczeniu więzienia.

Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

W ramach szeroko zakrojonych prac budowlanych przystąpiono do termomodernizacji kolejnego pawilonu, w którym przebywają skazani

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej