W ramach umowy międzynarodowej o wzajemnej współpracy grupa czterech funkcjonariuszy ze Aresztu Śledczego w Nitrze odwiedziła gębarzewskie więzienie.

Kpt. Krystian Rynarzewski i mł. chor. Andrzej Szulc w dniu 23 kwietnia, w czasie wolnym od służby, pomogli w zatrzymaniu skazanego, który nie powrócił w wyznaczonym terminie z przepustki.

Działania ekip budowlanych w kolejnym pawilonie na ukończeniu

W piątek 18 maja na boisku Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do rywalizacji przystąpiły drużyny piłkarskie służb mundurowych, oraz działaczy sportowych Mieszka Gniezno.

Funkcjonariusze więzienia przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie wspólnie z GISW okręgu poznańskiego doskonalili umiejętności w zakresie likwidowania zagrożeń na terenie zakładu karnego.

9 czerwca dzień bez widzeń

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej