11 listopada w Gnieźnie odbyły się uroczystości związane z jubileuszem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W auli III Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie po raz trzeci odbyła się akcja bicia rekordu w jednoczesnej Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej.

Podpisane Porozumienie o Wzajemnej Współpracy pomiędzy Norweską Akademią Służby Więziennej a COSSW w Kaliszu, zakłada regularną wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie oddziaływań penitencjarnych względem osadzonych.

W sobotnie południe 6 października na gnieźnieńskim Rynku funkcjonariusze Służby Więziennej, wspólnie ze strażakami oraz ratownikami medycznymi, szkolili mieszkańców z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 1978 roku powołano Zakład Karny w Gębarzewie. Powstał na bazie nieistniejącego już oddziału zewnętrznego Aresztu Śledczego w Gnieźnie. W miniony piątek odbyły się uroczystości jubileuszu 40-lecia zakładu.

W dniu 14.09.2018 roku w Zakładzie Karnym w Gębarzewie odbył się VIII Turniej Piłki Nożnej Osób Pozbawionych Wolności o Puchar Dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej