Kolejni więźniowie ukończyli kurs zawodowy

Uczniowie Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach uczestniczyli w lekcji wychowawczej na terenie więzienia.

Prace termomodernizacyjne idą zgodnie z planem. Przystąpiono do prac remontowych ostatniego pawilonu.

W ramach umowy międzynarodowej o wzajemnej współpracy grupa czterech funkcjonariuszy ze Aresztu Śledczego w Nitrze odwiedziła gębarzewskie więzienie.

Kpt. Krystian Rynarzewski i mł. chor. Andrzej Szulc w dniu 23 kwietnia, w czasie wolnym od służby, pomogli w zatrzymaniu skazanego, który nie powrócił w wyznaczonym terminie z przepustki.

Działania ekip budowlanych w kolejnym pawilonie na ukończeniu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej