Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu powołał mjr. Tomasza Banaszczaka na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie.

28 września bez widzeń

Termomodernizacja zakładu karnego idzie zgodnie z założeniami.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej, na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu, z dniem 22 sierpnia 2018 r. powołał ppłk. Krzysztofa Bogdańskiego na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie.

Trwają prace w ostatnim pawilonie mieszkalnym

Z okazji obchodzonej w lipcu 99. rocznicy powołania Policji Państwowej, kilkudziesięciu funkcjonariuszy z gnieźnieńskiej komendy otrzymało awanse na wyższe stopnie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej