27 lutego odbyło się uroczyste pożegnanie płk. Cezarego Kosacza - Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu

W tym roku przypada 105-lecie więziennictwa. W lutowym numerze pochylamy się nad naszą historią i tradycją.

Celem zajęć profilaktycznym realizowanych przez Służbę Więzienną jest zwiększenie poziomu świadomości odpowiedzialności karnej oraz przeciwdziałanie przestępczości.

8 lutego w Dniu Tradycji Służby Więziennej w całej Polsce miały miejsce związane z tym świętem wydarzenia.

Możliwość pracy w izolacji penitencjarnej jest szczególnie ważna w procesie resocjalizacji więźniów.   

Ogólnopolski program Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży - wyjazdowa lekcja w jednostce penitencjarnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej