W sobotni wieczór 19 stycznia w Wiejskim Domu Kultury w Żydowie odbyła się promocja najnowszej książki, która jest prawdziwym kompendium wiedzy o dziejach tej sporej wsi położonej na południe od Gniezna.

Samorządowcy, mundurowi, poczty sztandarowe, przedstawiciele różnych organizacji i mieszkańcy Gniezna wzięli 28 grudnia 2018 roku udział w oficjalnych uroczystościach upamiętniających poległych

W dniu 10 grudnia w Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach Zakładu Karnego w Gębarzewie podpisana została umowa dotycząca zatrudnienia odpłatnego skazanych kobiet w hali produkcyjno-magazynowej znajdującej się na terenie oddziału zewnętrznego.

W dniach 6-7 grudnia 2018 roku w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie odbyła się międzynarodowa konferencja "Diagnoza w służbie wymiaru sprawiedliwości".

1 grudnia w więziennej sali widzeń odbyła się wyjątkowo poruszająca uroczystość, w której uczestniczyła społeczność grupy anonimowych alkoholików

11 listopada w Gnieźnie odbyły się uroczystości związane z jubileuszem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej