Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku, płk Lesław Bryłkowski z dniem 1 marca 2019 r. powołał por. Andrzeja Kurzawskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce.

Zgodnie z Kodeksem Karnym Wykonawczym w resocjalizacyjnym oddziaływaniu wobec skazanych, uwzględnia się przede wszystkim pracę. Szczególnie taką, która sprzyja zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Węgierski gość

12.02.2019

Wieloletnia współpraca Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce z Uniwersytetem Gdańskim niejednokrotnie owocowała praktykami studenckimi, projektami programów resocjalizacyjnych oraz wizytami studentów mającymi na celu zapoznanie ich z systemem penitencjarnym.

Studenckie wizyty

10.01.2019

Edukacja w praktyce, to możliwość skonfrontowania wiedzy akademickiej z rzeczywistością. Szansę taką otrzymali studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

W zakładzie karnym w Gdańsku zakończyła się organizowana przez służby mundurowe, w tym min. Służbę Więzienną 7 edycja ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi pod hasłem „NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA”

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas podsumowań, refleksji, ale też wzajemnego celebrowania. Moment, który dzielimy się radością i dobrocią z rodziną, ale również chwila kiedy w miłej atmosferze warto spotkać się przy wspólnym stole z współpracownikami i podziękować sobie za całoroczną współpracę i trud włożony w pracę.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej