Wraz z końcem kwietnia zakończył się organizowany dla osadzonych kurs: opiekun osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych

Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego we Gdańsku od kilku lat kształcą się nie tylko pod okiem swoich pedagogów ale również funkcjonariuszy Służby Więziennej

Z okazji Święta Służby Więziennej oraz 100-lecia powstania formacji w okresie od 21 stycznia do 23 marca 2019 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce oraz członkowie ich rodzin uczestniczyli w akcji oddawania krwi.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku, płk Lesław Bryłkowski z dniem 1 marca 2019 r. powołał por. Andrzeja Kurzawskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce.

Zgodnie z Kodeksem Karnym Wykonawczym w resocjalizacyjnym oddziaływaniu wobec skazanych, uwzględnia się przede wszystkim pracę. Szczególnie taką, która sprzyja zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Węgierski gość

12.02.2019

Wieloletnia współpraca Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce z Uniwersytetem Gdańskim niejednokrotnie owocowała praktykami studenckimi, projektami programów resocjalizacyjnych oraz wizytami studentów mającymi na celu zapoznanie ich z systemem penitencjarnym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej