Z okazji obchodzonego oficjalnie w dniu 10 grudnia Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w Zakładzie Karnym w Gdańsku-przeróbce odbył się pokaz filmu „Żywa biblioteka/The Human Library”.

W zakładach karnych i aresztach śledczych odbywają karę osadzeni za wiele, często ciężkich przestępstw. Zadaniem personelu penitencjarnego i terapeutycznego jest praca nad czynnikami, które doprowadziły skazanych na drogę przestępstwa.

19 listopada w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz ceremonia nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej

Alarm!

25.10.2018

Dwóch osadzonych odmawia wykonania polecenia funkcjonariuszy. Nie chce opuścić pojazdu konwojowego. Dowódca konwoju powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dowódcę zmiany i informuje Dyrektora Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce. Rozpoczyna się procedura reagowania.

O sprawiedliwościowi naprawczej i jej zastosowaniu dyskutowano na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Po raz kolejny Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce, na prośbę Prokuratury Regionalnej w Gdańsku miał okazję przyjmować prokuratorów, przedstawicieli krajów Unii Europejskiej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej