Angażując skazanych w pomaganie nie tylko uwrażliwiamy ich na potrzeby słabszych, uczymy empatii, ale inspirujemy do kreatywności

Komunikat

20.12.2019

Zmiana w organizacji widzeń

Z niebezpiecznymi sytuacjami spotykają się na co dzień. Wiedzą jak obezwładnić, aby nie uczynić atakującemu niepotrzebnej krzywdy, jak obronić się przed napaścią, jak poradzić sobie z przeciwnikiem uzbrojonym w niebezpieczne narzędzie. Pracują, abyśmy czuli się bezpieczniejsi.

Święto Niepodległości nierozerwalnie wiąże się z historią polskiego więziennictwa. Po ogłoszeniu niepodległości nowe władze państwowe rozpoczęły budowanie ustroju i struktur państwa Polskiego. Wśród wielu istotnych i ważnych decyzji była także ta o powołaniu nowych struktur więziennych.

W ramach Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości kolejny raz Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce, na prośbę Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, miał okazję przyjmować prokuratorów, przedstawicieli krajów Unii Europejskiej.

Podstawą dobrej i skutecznej interwencji są przeprowadzone wcześniej ćwiczenia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej