W zakładach karnych w Polsce podejmuje się szereg oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności

8 luty to data obchodów Święta Służby Więziennej. Nawiązuje ona do daty podpisania pierwszego aktu prawnego regulującego organizację polskiego więziennictwa po odzyskaniu przez Polskę niepodległości

W zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce, tak jak we wszystkich polskich jednostkach penitencjarnych wobec osadzonych prowadzi się wiele zindywidualizowanych oddziaływań, które mają na celu przywrócenie ich społeczeństwu

Angażując skazanych w pomaganie nie tylko uwrażliwiamy ich na potrzeby słabszych, uczymy empatii, ale inspirujemy do kreatywności

Komunikat

20.12.2019

Zmiana w organizacji widzeń

Z niebezpiecznymi sytuacjami spotykają się na co dzień. Wiedzą jak obezwładnić, aby nie uczynić atakującemu niepotrzebnej krzywdy, jak obronić się przed napaścią, jak poradzić sobie z przeciwnikiem uzbrojonym w niebezpieczne narzędzie. Pracują, abyśmy czuli się bezpieczniejsi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej