Z dniem 10 czerwca 2020 roku, zakończył pracę Dyrektor Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce, ppłk Wojciech Lenz.

15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodziny

Honorowy Dawca Krwi

28.04.2020

Pandemia COVID-19 nie zmniejsza zapotrzebowania na krew a wręcz przeciwnie. W związku z dyskwalifikacją określonej liczby dawców krew jest jeszcze bardziej potrzebna. Nie jesteśmy na to obojętni!

KOMUNIKAT

17.03.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

KOMUNIKAT

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Z dniem 1 marca rozpoczął się nabór do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej