W dniu 24 maja br., już po raz 32. na terenie Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie odbył się ogólnopolski zlot drużyn harcerskich "Nieprzetartego Szlaku". W uroczystościach inaugurujących otwarcie zlotu wziął udział ppłk Mariusz Kasierski, z-ca dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie.

Informuję, iż zgodnie z obowiązującym aktualnie Porządkiem Wewnętrznym Zakładu Karnego w Garbalinie, zgłoszenia na widzenia przyjmowane są do godziny 12:30 przy wejściu do zakładu – Biuro Przepustek.

Wychodząc naprzeciw dzisiejszym potrzebom społecznym związanym z narastającym problemem zażywania przez młodzież tzw. dopalaczy, funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Garbalinie, poprowadzili spotkanie edukacyjne dotyczące negatywnego wpływu tego typu substancji na organizm człowieka - Lekcja o tematyce z zakresu profilaktyki zażywania substancji psychoaktywnych „Dopalacze – czy warto”.

W dniu 26 kwietnia br., na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie odbyło się spotkanie osadzonych z przedstawicielami Fundacji SNAP - Stop Narkomanii Agresji Przemocy. Piątkowa wizyta przeprowadzona została w formie koncertu profilaktyczno muzycznego, który jak się okazało w praktyce szczerze zainteresował wszystkich uczestników.

W ubiegłą sobotę, tj. 13 kwietnia br., na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie odbył się okolicznościowy mityng z okazji XXVIII już rocznicy utworzenia grupy anonimowych alkoholików pn. "U Jadzi".

W dniu 11 kwietnia br. na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie realizowane były widzenia osadzonych z najbliższymi. W tym to dniu dzięki czujności funkcjonariusza nie doszło do wniesienia na teren ścisły jednostki penitencjarnej substancji narkotycznej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej