W ramach promocji Służby Więziennej oraz zawodu funkcjonariusza, na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, zorganizowane zostało spotkanie dla uczniów klas trzecich z Gimnazjum w Bielawach im. Czesława Chełmońskiego.

W dniu 13 czerwca br. na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, odbyło się spotkanie dyskusyjne skierowane do osadzonych, związane bezpośrednio z tematem negatywnego wpływu alkoholu oraz narkotyków na życie człowieka, poprowadzone przez przedstawicieli Misji Więziennej FYLAKE.

W dniu 07 czerwca br., na terenie hali Expo Łódź odbyła się ogólnopolska konferencja pod hasłem „Forum Posługi Więziennej”.

Ułożenie właściwych relacji rodzinnych i systematycznie utrzymywanie kontaktu z rodziną to podwalina i gwarancja rzeczywistego powrotu byłych więźniów na łono społeczeństwa.

W dniu 25 maja br. na terenie cmentarza parafialnego w Siedlcu (gmina Łęczyca, powiat łęczycki), odbyły się uroczystości pogrzebowe szczątków doczesnych śp. Józefa Domańskiego, żołnierza wyklętego ps. Znicz. Łódzką Służbę Więzienną z ramienia Dyrektora Okręgowego SW, reprezentował ppłk Mariusz Kasierski, z-ca dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie.

Zgodnie z tradycją, kolejna już „Majówka Zdrowia”, odbywająca się rokrocznie pod patronatem Starostwa Powiatowego w Łęczycy, nie mogła odbyć się bez czynnego udziału funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Garbalinie. XXVI Powiatowa Majówka Zdrowia i Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych” odbyły się równocześnie w dniu 25 maja br., na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej