"Skazany na wolność" to autorski program o charakterze profilaktycznym, realizowany przez Fundację "Brama" z Opola. Program aktywowany jest głównie na terenie jednostek penitencjarnych. W dniu 06 grudnia br., dzięki współpracy ze Służbą Więzienną, realizujący program odwiedzili osadzonych oraz kadrę penitencjarną z Zakładu Karnego w Garbalinie.

W dniu 05 grudnia br., na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie, zorganizowane zostało dodatkowe spotkanie dla osadzonych i ich rodzin z okazji Dnia Mikołaja. Grudniowe spotkanie, a także podobne, jak z okazji Walentynek, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, cyklicznie odbywają się w tak niedostępnym miejscu, jakim jest otoczony wysokim murem zakład karny.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych to święto obchodzone rokrocznie w dniu 3 grudnia. Ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z regułą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osoba niepełnosprawna, to osoba która nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek...

W dniu 03 grudnia br., na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie, odbył się spektakl historyczny, przygotowany i wystawiony przez uczniów z Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej z Łęczycy.

W ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”, wdrażanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jednostka penitencjarna w Garbalinie została wytypowana, jako jedna z czterdziestu w Polsce, do wybudowania na swym terenie hali produkcyjnej. Finalnie zatrudnienie znajdą w niej osadzeni przy współudziale wyłonionego już kontrahenta zewnętrznego - Fabryka Mebli Mikołajczyk Sp. z o.o. Budowa przywięziennej hali produkcyjnej, współpraca z kontrahentem, a co za...

W dniu 19 listopada br. na terenie Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Łęczycy, odbył się uroczysty wykład pt. "Więziennictwo Polskie u Progu Odzyskania Niepodległości". O przybliżenie powyższego tematu poproszony został dr hab. Jarosław Kita Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Historii Polski XIX wieku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej