W dniu 31 sierpnia br., na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie, odbyło się spotkanie osadzonych z p. Jolantą Cienkowską, doradcą rozwoju osobistego i zarazem pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem w wykonywanym zawodzie. W trakcie sesji, prowadząca podjęła się realizacji projektu edukacyjnego pn. „Drogi i możliwości rozwoju grup wykluczonych społecznie”. Jak się okazało w praktyce, idea projektu...

Na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie zrealizowana została ostatnia już, przeniesiona z roku poprzedniego, edycja projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który w całości finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, beneficjentem którego jest Centralny Zarząd...

Zakład Karny w Garbalinie to jednostka podległa Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Łodzi. Jednostka podejmuje systematycznie działania, ukierunkowane na utrzymanie wysokiego poziomu zatrudnienia osadzonych, zarówno na terenie samej jednostki jak i poza jej murami u kontrahentów zewnętrznych, pomimo wielu przeszkód będących rezultatem trwającej pandemii COVID-19.

W Zakładzie Karnym w Garbalinie, w roku 2021, kontynuowany jest projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, beneficjentem którego jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

Na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, przeprowadzona została kolejna zbiórka żywności dla bezdomnych zwierząt. Tym razem pomoc została skierowana do schroniska w Zgierzu, które prowadzone jest przez Fundację "Medor" - Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt.

W dniu 21 czerwca br., funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Garbalinie uczestniczyli w  I Szkolnym Pikniku Rodzinnym na terenie Szkoły Podstawowej Leźnicy Małej. Piknik współorganizowany był przez dyrekcję szkoły oraz Radę Rodziców.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej