W dniu 25 stycznia br., na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie, odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie - ppłk. Arkadiusza Janiszewskiego.

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 23 stycznia 2019 roku, na wieczną służbę odszedł nasz kolega i beneficjent akcji "Mundur na rowerze 2019", chor. w stanie spoczynku śp. Daniel Skręta.

W roku bieżącym rusza kolejna, trzecia już edycja akcji „Mundur na rowerze”.

W ramach programu „Praca dla więźniów”, wdrażanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Zakład Karny w Garbalinie został wytypowany do wybudowania na swym terenie hali produkcyjnej. Docelowo zatrudnienie w hali znajdą skazani przy współudziale kontrahenta zewnętrznego, a jest nim Fabryka Mebli Mikołajczyk Sp. z o.o.

Spotkania opłatkowe to okazja do wspólnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku, także w tak specyficznym i nietypowym miejscu jakim jest zakład karny. Zgodnie z kultywowaną tradycją, Kapelan Zakładu Karnego w Garbalinie w asyście kadry wychowawczej, odwiedził osadzonych w oddziałach mieszkalnych.

Zakład Karny w Garbalinie, kontynuował w roku 2018, projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, beneficjentem którego jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej