W dniu 11 listopada 2021 roku, delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Garbalinie, wspólnie z innymi delegacjami oraz mieszkańcami Królewskiego Miasta Łęczyca, uczciła „103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę”.

Z okazji Dnia Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, kadra wychowawcza Zakładu Karnego w Garbalinie, wspólnie ze skazanymi, podjęła się zadania uprzątnięcia nagrobków byłych pensjonariuszy zakładu karnego, którzy spoczęli na łęczyckiej nekropolii rzymskokatolickiej przy ulicy Kaliskiej.

W dniu 21 i 22 października br., na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, zrealizowane zostało przedsięwzięcie pn. „Mediacja w postępowaniu karnym”. Był to cykl spotkań skierowanych bezpośrednio do osadzonych, ukierunkowanych na promowanie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania wszelkich sporów.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, zarządził z dniem 20.10.2021 roku, postępowanie kwalifikacyjne nr 9/2021 do służby w Służbie Więziennej na niżej wymienione stanowiska: strażnika działu ochrony, młodszej pielęgniarki / młodszego pielęgniarza albo młodszego ratownika medycznego (stały i bezpośredni kontakt z osobami pozbawionymi wolności) w jednostkach podległych.

Mundurowa edukacja

20.10.2021

Mundur powinien kojarzyć się każdemu obywatelowi z bezpieczeństwem, a przede wszystkim z działaniami podejmowanymi na rzecz społeczeństwa. Dlatego też funkcjonariuszka Służby Więziennej, wzięła udział w spotkaniu z podopiecznymi Przedszkola Nr 6 w Zgierzu aby w przystępnej formule wyjaśnić dzieciom na czym polega praca Służby Więziennej.

W dniu 12 września br., na Placu Tadeusza Kościuszki w Łęczycy, odbyły się obchody upamiętniające 82. rocznicę Bitwy nad Bzurą, z udziałem delegacji złożonej z  funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Garbalinie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej