W dniu 12 lutego na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie odbyło się dodatkowe spotkanie osadzonych z najbliższymi z okazji „Dnia Świętego Walentego”.

W Zakładzie Karnym w Garbalinie, w roku 2020, realizowana będzie kolejna edycja projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, beneficjentem którego jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

W dniu 07 stycznia br., na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie odbyło się kolejne spotkanie osadzonych z przedstawicielami Fundacji SNAP - "Stop Narkomanii Alkoholizmowi Przemocy". Wtorkowa wizyta przeprowadzona została w formie koncertu profilaktyczno - muzycznego, który jak się okazało w praktyce, zainteresował szczerze wszystkich uczestników spotkania.

Zakład Karny w Garbalinie, kontynuował w 2019 roku, projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, beneficjentem którego jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

6 grudnia br. na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie uroczyście otwarto i przekazano do użytku nowo powstałą halę logistyczną sfinansowaną ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Tym samym po sfinalizowaniu wszystkich formalności proceduralnych, od stycznia 2020 roku, na terenie zakładu karnego przybędą kolejne miejsca pracy. Kontrahent współpracujący z zakładem, Fabryka Mebli Dariusz Mikołajczyk, zatrudniał będzie...

IX Bieg Szwoleżera

18.11.2019

W dniu 15 listopada br. na terenie jednostek wojskowych w Leźnicy Wielkiej koło Łęczycy, odbyła się już IX edycja Biegu Szwoleżera. Na linii startu, wspólnie żołnierzami, zameldowali się ponownie funkcjonariusze reprezentujący Zakład Karny w Garbalinie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej