W dniu 07 czerwca br., na terenie hali Expo Łódź odbyła się ogólnopolska konferencja pod hasłem „Forum Posługi Więziennej”.

Ułożenie właściwych relacji rodzinnych i systematycznie utrzymywanie kontaktu z rodziną to podwalina i gwarancja rzeczywistego powrotu byłych więźniów na łono społeczeństwa.

W dniu 25 maja br. na terenie cmentarza parafialnego w Siedlcu (gmina Łęczyca, powiat łęczycki), odbyły się uroczystości pogrzebowe szczątków doczesnych śp. Józefa Domańskiego, żołnierza wyklętego ps. Znicz. Łódzką Służbę Więzienną z ramienia Dyrektora Okręgowego SW, reprezentował ppłk Mariusz Kasierski, z-ca dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie.

Zgodnie z tradycją, kolejna już „Majówka Zdrowia”, odbywająca się rokrocznie pod patronatem Starostwa Powiatowego w Łęczycy, nie mogła odbyć się bez czynnego udziału funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Garbalinie. XXVI Powiatowa Majówka Zdrowia i Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych” odbyły się równocześnie w dniu 25 maja br., na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy.

W dniu 24 maja br., już po raz 32. na terenie Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie odbył się ogólnopolski zlot drużyn harcerskich "Nieprzetartego Szlaku". W uroczystościach inaugurujących otwarcie zlotu wziął udział ppłk Mariusz Kasierski, z-ca dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie.

Informuję, iż zgodnie z obowiązującym aktualnie Porządkiem Wewnętrznym Zakładu Karnego w Garbalinie, zgłoszenia na widzenia przyjmowane są do godziny 12:30 przy wejściu do zakładu – Biuro Przepustek.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej