Powiatowa „Majówka Zdrowia”, rokrocznie organizowana przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy, nie mogła odbyć się bez czynnego udziału funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Garbalinie. „XXVII Powiatowa Majówka Zdrowia i Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych”, odbyły się równocześnie w dniu 26 maja br. na terenie boiska Orlik przy Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy.

W dniu 25.05.2022r. w siedzibie Nadleśnictwa Grotniki, Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie płk Grzegorz Tomaszewski i Nadleśniczy mgr inż. Krzysztof Sztarka podpisali porozumienie w sprawie współpracy.

W dniu 20 maja br., zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Pszczelarzy Ziemi Łęczyckiej, a Zakładem Karnym w Garbalinie. Podpisy pod wspólną deklaracją o kooperacji na rzecz podnoszenia świadomości proekologicznej i na rzecz pszczelarstwa, złożyli: mgr Jarosław Wasiak – Prezes Stowarzyszenia oraz płk Grzegorz Tomaszewski – dyrektor garbalińskiej jednostki penitencjarnej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym i w ramach współpracy z placówkami oświatowymi, funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Garbalinie, przeprowadzili spotkanie edukacyjne, dotyczące negatywnego wpływu alkoholu oraz substancji niedozwolonych na organizm młodego człowieka, ze szczególnym wskazaniem konsekwencji prawnych popełnienia czynów zabronionych przez nieletnich.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, z dniem 10 maja 2022 roku, ogłosił rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego Nr 3/2022, dotyczącego kandydatów chcących wstąpić w szeregi łódzkiej Służby Więziennej w jednostkach podległych.

Święto Narodowe

04.05.2022

Na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej, uczczono 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystościach, jakie odbyły się na terenie Miasta Łęczyca, udział wzięli także funkcjonariusze Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej