Motywator

23.09.2021

Porozmawiajmy o zmianie, czyli Dialog Motywujący w jednostkach penitencjarnych na przykładzie Zakładu Karnego w Dublinach.

Zabiegi strzyżenia włosów oraz układania fryzur stosuje się odkąd istnieje ludzkość. W zakładach karnych i aresztach śledczych w całej Polsce fryzjerstwo również ma ogromne znaczenie.

W ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) grupa 10 osadzonych zdobyła nowe kwalifikacje zawodowe.

Z okazji Święta Wojska Polskiego wszystkim Żołnierzom i pracownikom cywilnym składamy najlepsze życzenia oraz wyrazy szacunku i uznania.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości - rekrutacja.

Komunikat dotyczący zasad i organizacji widzeń w Zakładzie Karnym w Dublinach w czasie epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej