Sytuacja schronisk dla zwierząt w czasie epidemii jest bardzo trudna. Pomoc wolontariuszy jest utrudniona, darczyńców jest mniej.

Niestety panująca pandemia COVID 19 zmusiła do zmiany dotychczasowych obchodów Świąt Bożego Narodzenia w Zakładzie Karnym w Dublinach. Pomimo wielu ograniczeń oraz utrudnień wszyscy pracownicy oraz funkcjonariusze dokładają wszelkich starań, aby każdy osadzony nie odczuł wprowadzonych ograniczeń.

Komunikat dotyczący zasad i organizacji widzeń w Zakładzie Karnym w Dublinach w czasie epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

W piątek 29 października br. rozpoczęto realizację działań zawartych w porozumieniu pomiędzy Zakładem Karnym w Dublinach, a Nadleśnictwem Srokowo. Celem jest współpraca ukierunkowana na readaptację społeczną osadzonych.

W dniu 7 października 2021 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach ppłk Adam Syhłowyj oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo Zenon Piotrowicz zawarli porozumienie w ramach, którego skazani będą uczestniczyć w pracach na terenie miejscowych lasów oraz Ośrodka Edukacji Historyczno - Przyrodniczej Wilczy Szaniec w Gierłoży. Współpraca ukierunkowana będzie na readaptację społeczną osadzonych poprzez uczestnictwo w pracach porządkowych, dokonywanie...

Przed nami Międzynarodowy Dzień Mediacji przypadający w tym roku 21 października. Zostanie poprzedzony Tygodniem Mediacji. Corocznie Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony jest w trzeci czwartek października.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej