W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Komunikat dotyczący zasad i organizacji widzeń w Zakładzie Karnym w Dublinach w czasie epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników uzyskując odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Mowa o funkcjonariuszach Zakładu Karnego w Dublinach.

W sprawie przedłużenia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Dwa dni przed Wigilią Świąt Bożego Narodzenia przedstawiciele kadry Zakładu Karnego w Dublinach wręczyli do rąk Pani Dyrektor Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, zebrane w ramach corocznej akcji dobroczynnej, słodycze.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej