W ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) grupa 10 osadzonych zdobyła nowe kwalifikacje zawodowe.

Z okazji Święta Wojska Polskiego wszystkim Żołnierzom i pracownikom cywilnym składamy najlepsze życzenia oraz wyrazy szacunku i uznania.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości - rekrutacja.

Komunikat dotyczący zasad i organizacji widzeń w Zakładzie Karnym w Dublinach w czasie epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

19 czerwca 2021 roku w Szczytnie odbył się jubileuszowy X turniej siatkowej piłki plażowej o Puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej