9 sierpnia 2022 r., Dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach ppor. Radosław Markuc podpisał kolejną umowę, dotyczącą odpłatnego zatrudnienia skazanych poza terenem jednostki penitencjarnej, tym razem na rzecz Nadleśnictwa Srokowo reprezentowanego przez Nadleśniczego Zenona Piotrowicza.

Koniec lipca był okazją do udziału w imprezie organizowanej w naszym bliskim sąsiedztwie.

20 czerwca bieżącego roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Dublinach odwiedzili przedszkolaków zarówno w Giżycku jak i Wilkasach.

Kolejna wizyta funkcjonariuszy Służby Więziennej w szkole ponadpodstawowej.

Z dniem 02 czerwca 2022 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej, na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie powołał ppor. Radosława Markuc na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Dublinach.

W dniu 28.05.2022 r. w Górowie Iławeckim wspólnie z funkcjonariuszami Zakładu Karnego w Kamińsku wzięliśmy udział w Dniach Rodziny oraz zawodach sportowych w ramach Powiatowych Mistrzostw Młodzieżowych Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej