Oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników uzyskując odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Mowa o funkcjonariuszach Zakładu Karnego w Dublinach.

W sprawie przedłużenia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Dwa dni przed Wigilią Świąt Bożego Narodzenia przedstawiciele kadry Zakładu Karnego w Dublinach wręczyli do rąk Pani Dyrektor Powiatowego Domu Dziecka w Kętrzynie, zebrane w ramach corocznej akcji dobroczynnej, słodycze.

Sytuacja schronisk dla zwierząt w czasie epidemii jest bardzo trudna. Pomoc wolontariuszy jest utrudniona, darczyńców jest mniej.

Niestety panująca pandemia COVID 19 zmusiła do zmiany dotychczasowych obchodów Świąt Bożego Narodzenia w Zakładzie Karnym w Dublinach. Pomimo wielu ograniczeń oraz utrudnień wszyscy pracownicy oraz funkcjonariusze dokładają wszelkich starań, aby każdy osadzony nie odczuł wprowadzonych ograniczeń.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej