Na Jasnej Górze w dniu 9 października br. odbyła się tegoroczna, już 24. Pielgrzymka Służby Więziennej w której uczestniczyli funkcjonariusze Zakładu Karnego w Dębicy.

W dniu dzisiejszym Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy podpisał kolejną umowę na zatrudnienie skazanych w firmie METKOM Sp. Z o.o. w ramach rządowego programu Praca Dla Więźniów.

Na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego Uroczystości Z-ca Dyrektora dębickiej jednostki ppłk Krzysztof Maźnicki wziął udział w obchodach 77. rocznicy największej bitwy partyzanckiej w południowo-wschodniej Polsce.

W dniu dzisiejszym Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy podpisał umowę na zatrudnienie skazanych w firmie Black Red White S.A. w ramach rządowego programu Praca Dla Więźniów.

Pojemność Zakładu Karnego w Dębicy wynosi 767 miejsc kwaterunkowych. Liczba miejsc dla recydywistów penitencjarnych wynosi 562, a dla skazanych pierwszy raz odbywających karę pozbawienia wolności - 205. Nad prawidłowym przyjęciem osadzonych oraz zwolnieniem, a także obliczeniem kary czuwają funkcjonariusze działu ewidencji.

W Zakładzie Karnym w Dębicy rozpoczęto realizację szkolenia kursowego w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach działania 2.7 „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej