W dniu 03.04.2023 r. w Zakładzie Karnym w Dębicy miała miejsce odprawa kierownictwa podczas której uroczyste ślubowanie złożyło dwoje nowych funkcjonariuszy przyjętych do Służby Więziennej.

17 marca br. w Zakładzie Karnym w Dębicy odbyła się odprawa roczna kadry kierowniczej z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie – płk. Krzysztofa Kulczyckiego

W Zakładzie Karnym w Dębicy realizowany jest ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży "W Służbie Prawu".

Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe – antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.

Dzisiaj w dębickiej jednostce penitencjarnej odbyła się prelekcja ,,świadka historii” Pana Franciszka Batory na temat losów ,,Żołnierzy Wyklętych” po Drugiej Wojnie Światowej oraz procesu sądowego IV Zarządu Zrzeszenia Wolność I Niezawisłość.

14 lutego br. w Brzostku został odsłonięty pomnik upamiętniający żołnierzy AK – bohaterów ziemi brzosteckiej. Służbę Więzienną podczas uroczystości reprezentował Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy - mjr Piotr Kokoszka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej