15 listopada br. w Zakładzie Karnym w Chełmie miała miejsce uroczysta odprawa służbowa.

Uroczyste Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Chełmie 11 listopada 2018 roku.

W dniu 8 listopada 2018r. z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie mjr Marek Kudyk podpisał umowę z  Państwowym Przedsiębiorstwem SETAR z siedzibą w Siedlcach odnośnie odpłatnego zatrudnienia skazanych.

Obchody Dnia Mediacji są częścią inicjatyw trwającego w terminie od 15 do 19 października 2018 roku Tygodnia Mediacji, który ma popularyzować ten sposób rozwiązywania sporów.

Spotkanie dla osadzonych poprowadziła grupa prelegentów z fundacji Brama, która realizuje w całej Polsce projekt „Skazany na wolność”. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Służbę Więzienną podczas uroczystości reprezentował ppłk Krzysztof Stefanowski Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie oraz ppłk Artur Gajewski Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie wraz z pocztem sztandarowym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej