NSZZFiPW w Chełmie przekazał środki ochrony osobistej w postaci maseczek dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników chełmskiej jednostki penitencjarnej.

W odpowiedzi na apel Wojewódzkiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie w dniu 21 maja 2020 r. odbyło się honorowe oddawanie krwi w ramach inicjatywy funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Chełmie oraz  wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem „Resort Sprawiedliwości Pomaga”.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Chełmie przekazali maseczki ochronne w ilość 300 sztuk do  Domu Pomocy Społecznej w Nowinach.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Chełmie mieli kolejną szansę, by tego dowieść, że są otwarci na pomaganie innym w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem Resort Sprawiedliwości Pomaga!

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej