13 czerwca br. Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk wizytował Zakład Karny w Chełmie.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Zakładem Karnym w Chełmie a Fundacją im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie.

W środę 19 czerwca br. w godzinach 8.30-14.00 w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w lublinie odbędzie się wakacyjna wojewódzka akcja zbiórki krwi.

W dniu 30 maja 2019 roku w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti odbyło się uroczyste otwarcie wystawy twórczości osadzonych zorganizowanej w ramach VII Ogólnopolskiego Konkursu „Nowe życie starych przedmiotów”.

W dniu 28 maja 2019 odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie seminarium penitencjarne pt. "Człowiek w konflikcie z normami prawnymi", zorganizowane przez katedrę pedagogiki.

Służbę Więzienną reprezentowali: por Roman Nikoniuk z-ca dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie oraz ppłk Jacek Sankowski Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej