12 września 2019 r. po raz kolejny spotkaliśmy się, aby uczestniczyć w największej akcji wspólnego czytania dzieł polskiej literatury! Tym razem lekturą Narodowego Czytania były Nowele polskie.

W Chełmie odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. 1 września 1939 r. Polskę zaatakowały hitlerowskie Niemcy.

W dniu 16 sierpnia 2019 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie płk Artura Gajewskiego oraz dr Kamila Ćwik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie podpisali umowę o nieodpłatnym zatrudnieniu osadzonych.

14 sierpnia 2019 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Marcin Romanowski zwizytował Zakład Karny w Chełmie. W spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie mjr Mariola Mielniczuk.

W dniu 12.07.2019r. w ramach projektu patriotycznego w Zakładzie Karnym w Chełmie odbyło się spotkanie dla skazanych z prezesem fundacji im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie Karolem Wołkiem.

Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie płk Artur Gajewski w dniu 17 czerwca 2019 roku podpisał przedwstępną umowę dzierżawy oraz zatrudnienia odpłatnego skazanych z Panem Kamilem Górniakiem - Prezesem Spółki „Arbor” z siedzibą w Wyrykach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej