Edukacja ekologiczna jest wyjątkowo istotna dla zaszczepienia wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności koncepcji życia w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego, pogłębiania i upowszechniania wiedzy ekologicznej, kształtowania postaw i zachowań przyjaznych środowisku naturalnemu, w tym również segregacji odpadów. Od wielu lat funkcjonariusze, pracownicy fordońskiej jednostki, a także skazani segregują odpady.

Kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie nieustannie dokłada starań, aby osoby odbywający kare pozbawienia wolności mogły nawiązywać i zacieśniać więzy rodzinne. W tym celu organizowane są liczne zajęcia w oddziałach mieszkalnych, gdzie skazani mogą tworzyć upominki czy kartki.

20 stycznia br. z okazji 101. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy na fordońskim Rynku delegacja Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie uczciła obchody poprzez symboliczne złożenie wieńca pod Pomnikiem Poległych.

Każda osoba pozbawiona wolności jest inna. Z każdą taką osobą należy pracować indywidualnie w oparciu o deficyty, które doprowadziły do wejścia w konflikt z prawem i popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie prowadzą szereg oddziaływań penitencjarnych, które mają umożliwić skazanemu powrót do życia w społeczeństwie i życie zgodne z obowiązującym prawem. Najważniejszymi z nich są: praca, nauka, terapia,...

KOMUNIKAT

18.01.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego

Pandemia to czas wyjątkowy zarówno dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, jak i osób odbywających karę pozbawienia wolności. Dlatego też kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie kładzie duży nacisk i dokłada wszelkich starań, aby organizować osadzonym urozmaicone oddziaływania penitencjarne.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej