Realizacja programów resocjalizacyjnych i zajęć sportowych oraz kulturalno-oświatowych prowadzonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Mają one za zadanie propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowy tryb życia wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności w fordońskiej jednostce.

Wielkanoc, a dokładniej Niedziela Wielkanocna to dla Chrześcijan najważniejsze święto. Upamiętnia śmierć, mękę i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Niedzielę Wielkanocną poprzedza Wielki Tydzień i Wielki Post. To ważny czas dla wielu Chrześcijan i wiąże się z wieloma tradycjami. Dla przebywających w więzieniu trudny moment – z dala od swoich rodzin. Dzięki nowoczesnym sposobom komunikacji, pomimo trudności związanych z ograniczeniami pandemicznymi,...

Ruszyła kolejna edycja programu pn."Warsztaty manualne". Tym razem osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karny w Bydgoszczy Fordonie, realizują twórczość plastyczną związaną ze zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi. Osadzeni chętnie zgłosili się do udziału w programie, głównie myśląc o swoich dzieciach, dla których chcą wykonać kartki świąteczne.

1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zachęcamy do wzięcia w nim udziału.

Trwa rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w roku akademickim 2021/2022.

KOMUNIKAT

17.03.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej