8 maja obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, który został zainicjowany w 1985 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Wydarzenie, początkowo skierowane było wyłącznie do bibliotekarzy, z czasem jednak stało się powszechnie obchodzonym świętem rozpoczynającym Tydzień Bibliotek, podczas którego organizowane są różnego rodzaju spotkania promujące czytelnictwo.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Kształtowanie świadomości patriotycznej oraz poczucia obywatelskości to jedno z trudniejszych zadań, nie tylko za murami więzienia, ale także wśród całego społeczeństwa. Początek maja to doskonała okazja, aby próbować zaszczepić tę idee wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie.

Z okazji Dnia Ziemi, który przypada 22 kwietnia corocznie osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie pod opieką funkcjonariuszy Służby Więziennej uczestniczyli w sprzątaniu fordońskiego brzegu Wisły. Jednak w tym roku z uwagi na panującą pandemię funkcjonariusze wdrożyli inne liczne oddziaływania penitencjarne, które odbywają się na terenie zakładu karnego, a mają za zadanie kształtowanie świadomości proekologicznej...

KOMUNIKAT

16.04.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pamiętamy...

13.04.2021

13 kwietnia wspominamy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Jest to 81. rocznica wydarzeń. 17 września 1939 roku broniąca się przed napaścią Niemiec Polska została zdradziecko zaatakowana przez sowiecką Rosję. Agresja ze wschodu była konsekwencją paktu Ribbentrop – Mołotow, zawartego 23 sierpnia 1939 roku. 13 kwietnia 1943 roku Niemcy poinformowali o odkryciu grobów polskich oficerów w Katyniu. Jednak to nie jedyne znaczenie daty 13 kwietnia...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej