Podobnie, jak funkcjonariusze innych formacji mundurowych, fordońska Służba Więzienna wspiera i propaguje inicjatywę honorowego krwiodawstwa. Czas pandemii zmienił wspólną rzeczywistość, jednak mimo tego funkcjonariusze z zachowaniem reżimu sanitarnego regularnie udają się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, aby zasilać bank krwi.

„Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością" to nazwa autorskiego programu resocjalizacyjnego z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych, który prowadzony jest w fordońskiej jednostce penitencjarnej.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

22 maja obchodzimy Dzień Praw Zwierząt. W fordońskiej jednostce prowadzone są liczne oddziaływania penitencjarne, w tym programy resocjalizacyjne, których zadaniem jest uwrażliwienie skazanych na krzywdę zwierząt, brak pomocy dla nich oraz poszanowanie ich praw.

Dwóch funkcjonariuszy Służby Więziennej okręgu bydgoskiego wzięło udział w akcji zorganizowanej przez Fundację "SPRZYMIERZENI z GROM", żeby zawalczyć o lepsze jutro dla 5-letniego Arka. Funkcjonariusze chwycili wiosła w dłonie i przepłynęli kajakami 144 kilometry z nurtem Wisły w szczytnym celu.

Pomimo luzowania obostrzeń związanych z wirusem COVID-19, stan epidemii nie minął. Dowodem tego fakt, iż w punktach krwiodawstwa i szpitalnych bankach brakuje krwi. Na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy w sprawie dawców rzadkiej grupy krwi 0 Rh+ odpowiedział fordoński funkcjonariusz Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej