Oddał ponad 18 litrów krwi. Od 19 lat regularnie pomaga oddając honorowo krew i zapowiada, że na tym nie zaprzestanie. Jego wieloletnie zaangażowanie i wysiłek, a także wola pomagania zostały docenione przez przyznanie odznaki „Zasłużonego Dawcy Krwi I stopnia”.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości ogłosiła nabór na studia niestacjonarne i studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022.

W 2010 roku Krajowa Rada Radców Prawnych ustanowiła 6 lipca Dniem Radcy Prawnego, a to dlatego, że w tym dniu 1982 roku została uchwalona Ustawa o radcach prawnych, kładąc podwaliny pod samorząd radców prawnych.

Udzielenie pierwszej pomocy jest kluczową umiejętnością, która może znaleźć zastosowanie w nieprzewidzianych sytuacjach. Ze statystyk wynika, że 70% przypadków zatrzymania akcji serca ma miejsce poza szpitalem (najczęściej w domu), zazwyczaj towarzyszą temu jacyś świadkowie, zaś resuscytacja oddechowo-krążeniowa zwiększa możliwość przeżycia poszkodowanego.

W Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie, w ramach oddziaływań skierowanych na readaptację społeczną i aktywizację zawodową, zrealizowany został kurs robotnika budowlanego finansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W kursie udział wzięło 8 skazanych.

Czerwiec to miesiąc, w którym zakończono drugą edycję programu resocjalizacyjnego „Barwy szczęścia”, który odbywał się na terenie Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie. Program ten zawiera elementy dogoterapii, a fordońscy skazani w ramach programu wykonali maty węchowe oraz tzw. szarpaki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej