Pomimo trudów i ograniczeń związanych z trwającą pandemią koronawirusa w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej odbyły się dwa turniej sportowe dla osadzonych w bialskiej jednostce penitencjarnej.W ostatnich dniach na terenie jednostki penitencjarnej w Białej Podlaskiej zakończyły się zmagania o Puchar Dyrektora w dwóch realizowanych w tym samym czasie turniejach.

Komunikat

08.01.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Ratując jednego psa, nie zmienimy świata... ale świat zmieni się dla tego jednego psa.

W dniu 30 grudnia 2020 roku została podpisana umowa z firmą PNB Paweł Niczyporuk Budownictwo o zatrudnieniu docelowo 10 skazanych.

Czas Świąt Bożego Narodzenia jest okresem szczególnym. Funkcjonariusze oraz pracownicy Służby Więziennej starają się, aby świąteczny nastrój zapanował także w miejscu, w którym odbywają karę osoby pozbawione wolności.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej