W dniu 3 maja 2021 r. w Białej Podlaskiej odbyły się miejskie uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Komunikat

23.04.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

Alkoholizm to jedna z najpoważniejszych i najpowszechniejszych chorób jaka nęka wszystkie narody, bez względu na stopień rozwoju państwa, bogactwa czy ustrój polityczny. Niesie za sobą negatywne skutki zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym, przyczyniając się do wzrostu przestępczości oraz rozwoju patologii społecznych.

Komunikat

07.04.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez...

“Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz(...)”. Co roku od 71 lat, w dniu 7 kwietnia obchodzimy światowy dzień zdrowia. Jeden z najistotniejszych wydarzeń życia publicznego. Jak wiadomo zdrowie jest odzwierciedleniem zarówno fizycznego, psychicznego jak również umysłowego działania naszego organizmu.

Dzień Dentysty

05.03.2021

Jak co roku właśnie dzisiaj, 5 Marca obchodzimy Światowy Dzień Dentysty.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej