W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Komunikat

28.05.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego...

13 maja 2021 r. doszło do przekazania sprzętu łączności na rzecz Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej oraz Urzędu Miasta w Poniatowej.

9 maja 2021 r. Zakład Karny w Białej Podlaskiej wziął udział w uroczystościach związanych z obchodami święta 34. Pułku Piechoty.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

W dniu 8 maja obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Po raz pierwszy w Polsce "święto ludzi książki” zostało zaakcentowane w roku 1985. Zainicjowało je Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej