Promocja zdrowia

08.10.2018

O druzgocących skutkach zażywania narkotyków i dopalaczy z przykładami, które winny dać dużo do myślenia, uświadamiano osadzonych w Zakładzie Karnym w Starem Bornem. Spotkanie poprowadziła Izabela Jadwiżyc, promotor zdrowia w szczecineckim sanepidzie.

Oni też potrafią

11.09.2018

Zmienić podejście osadzonych do niepełnosprawnych, sposób ich postrzegania i traktowania – taki cel przyświecał kolejnemu uczestnictwu jednostki w Europejskim Festiwalu Filmowym "Integracja Ty i Ja".

Prelekcję o walce Polaków o wolną ojczyznę zaserwowano skazanym, by wzbogacić ich wiedzę historyczną i kształtować właściwe postawy patriotyczne.

Wolę kontynuacji współpracy Zakładu Karnego w Starem Bornem z Muzeum Regionalnym w Bobolicach podtrzymał nowy dyrektor Zakładu Karnego w Starem Bornem.

Nic tak nie przemawia do świadomości osoby uzależnionej, jak świadectwo osoby, która miała podobny problem i potrafiła z niego wyjść.

Kpt. Marek Dankowski został dyrektorem Zakładu Karnego w Starem Bornem

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej